Obsługa płacowa, ZUS, PIT, PFRON

  • przygotowywanie list płac pracowników
  • rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło itp.)
  • rozliczenia z ZUS z tytułu składek na ubezpieczeni pracowników, zleceniobiorców, właścicieli
  • rozliczenia z US z tytułu PIT pracowników, zleceniobiorców
  • rozliczenia z PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych