Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług

  • sprawdzanie prawidłowości dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
  • zapis faktur i innych dowodów w rejestrach zakupu i sprzedaży, zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT (w tym transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, eksport, odwrotne obciążenie)
  • przygotowanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (deklaracje, pliki JPK)